مشخصات مسئولین کمیته ها

 

                 مشخصات مسئولین کمیته های ورزشی تحت پوشش هیئت ورزشهای همگانی استان اردبیل  

ردیف

نام کمینه متناظر

نام نام خانوادگی

مسئول کمیته

شماره تماس

آدرس ایمیل

1

آمادگی جسمانی وایروبیک

مهین رحیمی

 

Rahimi.mahin@yahoo.com

2

ورزش یوگا

زلیخا         فیضی

 

Panize_2@yahoo.com

3

ورزش پیلاتس

زهرا            سیدیادگار

 

Zahra.yadegar.123@gmail.com

4

طناب زنی

محمد        مجید زاده

09143557008

Majidzadeh54@yahoo.com

5

ورزش روزانه

داود         حسني فرد

09144544814

davood_hasanifard@yahoo.com

6

ورزش بزرگسالان

سیدناصر   کلکی

09143570527

Seyyednaser_kelki@yahoo.com

7

ماهیگیری ورزشي

مقصود  خاوندی زاداقدم

09148091286

Magsud_khavandi@yahoo.com

8

ورزشهای آبی

مریم عزتی

 

m.ezzati1225@gmail.com

9

داژبال

علی           مهری

09141570993

Alimehri13@gmail.com

10

گردشگری ورزشي

ابراهيم       فتائي

09143549400

Ebfataei@yahoo.com

11

ورزشهاي تفريحي ومهارتهاي فردي ونمایشی

علی       عیوضی

09149870993

AliEyvazi87@yahoo.com

12

بازیها و ورزش کودکان

ماهرخ          دهقانی

 

Mahrokh.dehghani@yahoo.com

13

پینت بال

حجت        کریمی

09143514915

Karimi85@yahoo.com

14

فریزبی

اکبر      دهقانی نیا

09141553889

AkbarD2020@gmail.com

15

پرواز کایت

اصغر          احدی جوان

09144510355

A.ahadijavan93@gmail.com

  16

چوگو

کاظم          عزیز مقدم

09141529414

Mansoor-mog@yahoo.com

17

نهادها  وسازمانها

مژگان         سلطانی

 

Soltani_1974@yahoo.com

18

برای تونیک

زهرا            سیدیادگار

 

Zahra.yadegar.123@gmail.com

19

پیاده روی

سید میکائیل    حسینی

09143582911

MikayilHosseini@gmail.com

20

ورزشهای طبیعی

سعداله      عیسی زاده

09143513583

S_Isaazadeh@yahoo.com

21

بازیهای فکری

پری ناز    اسکندری

 

Pem-of-uma@yahoo.com

22

ورزش آتشنشانان

کلام عبادی

09143531151

kalam36ebadifire@gmail.com

23

پرثوا

ابراهیم    پیرآقاجانی

09148102488

P-Ebrahim@yahoo.com.sg

24

کتل بل

شبنم          هاشم پور

 

Shabnam.hashempur@yahoo.com

25

بهکاپ

ایرج           باقر زارع

09141532848

I.bagherzare@gmail.com

 

تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به هيات ورزشهاي همگاني استان اردبيل مي باشد

سایت در حال به روز رسانی می باشد